Nytt frå parken

Aktivitetar i Agatunet sommaren 2016

4. mai: Arkivseminar (dagsseminar). Påmelding.

7. mai: Opning av Agatunet.

12. mai: Senioruniversitetet Odda - Ullensvang. Omvising, foredrag. Ope møte.

5. juni: Gudsteneste i Agatunet.

23. juni: Jonsokfeiring (merk: ikkje endeleg stadfesta)

24. juni: Baking i tunet.

1. juli: Baking i tunet.

6. juli: Møt riddaren (arr. retta mot barn/unge, men og for vaksne).

8. juli: Baking i tunet.

13. juli: Møt riddaren.

15. juli: Baking i tunet.

20. juli: Møt riddaren.

22. juli: Baking i tunet.

27. juli: Møt riddaren.

29. juli: Baking i tunet. Olsok.

 

Skredløpet 2016

4. juni kl. 09:00: "For tiande gongen skal IL Solnut arrangera Noregs vakraste terrengløp."

For meir informasjon, sjå "Skredløpet 2016" på Facebook.

 

Stadanalyse for Vikebygd Landskapspark

Stadanalysen er no ferdigstilt. Plan Vest har laga analysen, som gjev ei samla oversikt over geologiske, kulturelle og historiske tilhøve i Vikebygd, i tillegg til forslag til tiltak og aktivitetar for vidare utvikling. Stadanalyse_RAPPORT_04 05 15.pdf

Vikebygd Landskapspark AS vonar at dette arbeidet vil kome til nytte i framtidig planlegging og utvikling.